Skip to content

Výtvarný obor ZUŠ Krnov slaví 20. narozeniny

Závěr roku ve výstavních prostorách Flemmichovy vily pravidelně patří žákům výtvarného oboru Základní umělecké školy Krnov a jejich projektům, které vznikají pod pedagogickým vedením IvanyLadislava Steiningerových. O možnost proniknout do světa dětské fantazie nebude krnovská veřejnost připravena ani letos a dostane i něco navíc. V pátek 5. prosince16.00 hodin bude vernisáží zahájena výstava Škola, základ života, kterou doprovází katalog Ateliér Trám (1994-2014). Důvodem vydání retrospektivní publikace, která vznikla za finanční podpory města Krnova, je skutečnost, že před dvaceti lety došlo ke znovuotevření výtvarného oboru v ZUŠ Krnov.

Téma Škola, základ života je symbolickou poctou instituci, díky níž už dvacet let mohou děti rozvíjet estetické cítění, tvořivost, výtvarné vnímání, myšlení a vyjadřování.Výstava je nejen oslavou uplynulého dvacetiletí, ale také zamyšlením dětí nad školou, jejich učiteli, spolužáky… Ke zhlédnutí budou portréty dětí či učitelů i pohledy do jednotlivých dílen oborů naší školy, prozrazují Ivana a Ladislav Steiningerovi, kteří si se svými žáky  metodu práce na výtvarných řadách a projektech velmi oblíbili. „Přináší nám společnou radost z hlubšího poznání jednotlivých souvislostí tématu,“ říká Ladislav Steininger. V minulosti se tímto způsobem děti zaměřily, kromě jiných, na témata Stroje a strojky, Otisky mého já, Z očí do očí, Boty přítel člověka nebo Z polí luk a strání.

Výtvarný obor byl v ZUŠ Krnov znovuotevřen v září roku 1994. První rok jej vyučovala pouze Ivana Steiningerová, o rok později se začal na výtvarném vzdělávání dětí podílet i její manžel. „Od samotného začátku se zaměřujeme na malbu, kresbu, nekonvenční výtvarné techniky a postupy. Všechny práce  jsme představovali na výstavách v tehdy nově zpřístupněném půdním prostoru, který přiléhal k výtvarné učebně v budově ZUŠ v Revoluční ulici. Výstava v nevšedně vyzdobené půdě byla nazvána Trám! Následoval Trám 97, Trám 98. Pro popularitu a velkou oblibu Trámu nebylo daleko k myšlence využívat tyto krásné a neobyčejné půdní prostory k celoročnímu výtvarnému působení,“ vzpomíná Ladislav Steininger. Sen se stal skutečností v letech 1998/1999, kdy půdní vestavbou vznikl nádherný ateliér, který byl pro učitele i děti výzvou k další výtvarné práci. Její kvalitu po dlouhá léta prověřují národní a mezinárodní soutěže a přehlídky dětského výtvarného projevu, na nichž žáci získávají mnohá významná ocenění, která jsou  povzbuzením nejen pro ně samotné, ale i oceněním pedagogického úsilí jejich pedagogů, známých krnovských výtvarníků.

Výstava Škola, základ života bude k vidění ve Flemmichově vile do 4. ledna 2015.

Celý katalog ke stažení zde: Katalog VO ke 20 letům