Skip to content

Žáčkům PSHO se „Hodina otevřených dveří“ povedla

Každoroční součástí výuky nejmladších žáků ZUŠ Krnov je „Hodina otevřených dveří“ pod názvem „Hodinovým letem hudebním světem„. Letos se konala v úterý 2. května 2017 a pozváni byli rodiče, sourozenci, prarodiče a kamarádi.

Děti z PSHO pod vedením p. učitelky Kateřiny Vidličkové předvedly řadu dovedností, které získaly za osm měsíců v hudební škole – zpívalo se, tancovalo, hrálo na rytmické nástroje a nechyběla také ukázka základních znalostí z hudební nauky. Celý program byl veden interaktivně – rodiče byli do vybraných činností přizváni a pracovali se svými dětmi. Otevřenou hodinu ovládla pohodová a kamarádská nálada, ostych rodičů brzy zmizel a děti předvedly alespoň malou část obsahu výuky v PSHO.

Dětem i přítomným rodičům děkuji za návštěvu a na další akci se těším – vyučující Kateřina Vidličková