Skip to content

Školní rok

Organizace školního roku

Školní řád

Školné a výpůjčné

Rozvrh hodin HO a souborů

Přihláška žáka on-line

Odhláška žáka

ŠVP ZUŠ Krnov

Plán práce koordinátora ŠVP

Výroční zprávy

Výroční zprávy ZUŠ Krnov

VZ o činnosti a plnění úkolů

VZ o poskytování informací

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

Další dokumenty

Organizační řád školy

Vyhláška o ZUŠ

Prevence šikany

SRP ZUŠ Krnov