VO ZUŠ Krnov získal nejvyšší ocenění na 48. roč. MDVV LIDICE

Výtvarný obor naší školy, pod vedením Mgr. Ivany Steiningerové, získal na 48. ročníku mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice nejvyšší ocenění za výjimečnou kolekci prací na téma „KRAJINA

Porota na této vítězné kolekci ocenila invenční, čistě vybraný a výtvarně působivý soubor prací. Mezi oceněné tak zařadila tyto žáky:

Blahopřejeme všem oceněným za vzornou reprezentaci školy, města a našeho kraje 🙂

Rubriky: Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VO ZUŠ Krnov získal nejvyšší ocenění na 48. roč. MDVV LIDICE

ZÁPIS DO ZUŠ KRNOV NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Základní umělecká škola Krnov uskuteční ve středu 3. června 2020 Zápis žáků do hudebního oboru a ve čtvrtek 4. června 2020 Zápis žáků do všech nehudebních oborů /výtvarný, literárně dramatický a taneční obor/ na následující školní rok 2020/2021.

Před samotným zápisem je nutné vyplnit přihlášku, kterou naleznete na webových stránkách školy zde: online přihláška. V přiloženém odkaze předem vyplníte interaktivní formulář a vyberete si v rezervačním systému čas, který vám nejvíce vyhovuje. Vyplněním této přihlášky urychlíte, v pohodlí svého domova, potřebnou agendu, která v den konání talentové zkoušky probíhá.

Pozor: vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí do ZUŠ Krnov. Ta slouží pouze k urychlení administrace.

Podmínky přijímacího řízení vzhledem k současné situaci:

 • V zájmu zachování hygienických požadavků, ochrany zdraví vás, vašich dětí a pracovníků školy vás žádáme o zápis termínu přijímacího řízení, který vám vyhovuje do rezervačního systému, jenž je součástí interaktivní přihlášky.
 • Přijímací řízení ve stanovených termínech navštivte pouze, pokud jste vy i vaše dítě zdraví.
 • Kvůli současné situaci vás žádáme o doprovod vašeho dítěte pouze jednou dospělou osobou.
 • V zájmu zachování bezpečnostních a hygienických požadavků si ZUŠ Krnov vyhrazuje nárok na vpuštění osob do prostor školy pouze těm osobám, které nevykazují zdravotní potíže (bude prováděno bezkontaktní kontrolní měření teploty účastníků přijímacího řízení).
 • Čestné prohlášení (před vstupem do školy) pro uchazeče a jeho doprovod ke stažení: ZDE

POŽADAVKY K ÚSPĚŠNÉMU VYKONÁNÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

HUDEBNÍ OBOR:

 • Vokální schopnosti: zpěv předem připravené písně /na úrovni věku dítěte/
 • Sluchová analýza: analýza zahraných tónů na klavír a jejich zazpívání v poloze dítěte
 • Rytmická analýza: vytleskání jednoduchého rytmu dle ukázky učitele
 • Fyzické předpoklady: fyzické dispozice uchazeče o daný nástroj

Poznámka: předem si promyslete, jaké jiné studijní zaměření by pro vás bylo zajímavé, než to, které jste uvedli v přihlášce.

VÝTVARNÝ OBOR:

 • Kresebné schopnosti: schopnost kresebně vyjádřit zadaný úkol, cit pro linku, tvar, kompozici
 • Uplatnění fantazie a barevného cítění: smysl a cit pro barvu, představivost, fantazie
 • Stupeň tvořivosti a samostatného projevu: zaujetí a kreativita při zpracování zadaného úkolu, spontánnost, originalita
 • Fyzické předpoklady: školní a sociální zralost žáka, porozumění zadanému úkolu

TANEČNÍ OBOR:

 • Pohybové předpoklady: provedení přirozeného pohybu na místě a z místa, koordinace
 • Anatomické dispozice: zjištění flexibility kloubů končetin a volnosti pohybu svalstva, končetin a trupu
 • Rytmické předpoklady: vytleskání jednoduchého rytmu dle ukázky učitele
 • Fyzické předpoklady: fyzické dispozice uchazeče s ohledem na zvolený obor

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

 • Mluvní předpoklady: dle věku přednes libovolné básně, na místě rozhovor, přečíst text s výrazem /po přípravě/, nebo opakování jazykových hříček formou hry
 • Pohybově rytmické předpoklady: vytleskání rytmu, motivovaná chůze v prostoru, reakce na změnu rytmu
 • Improvizace: formou hry s předmětem, v prostoru, reakce na boční vedení na základě představivosti a hry v roli
 • Fyzické předpoklady: celková pružnost, ohebnost, bez výrazné mluvní vady

VÝŠE ŠKOLNÉHO A VÝPŮJČNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Těšíme se na vás 🙂

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS DO ZUŠ KRNOV NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Organizace vzdělávání a hygienická opatření od 11. května 2020

Vážení rodiče, Vážení zákonní zástupci, Milí žáci,

provoz základních uměleckých škol je možné obnovit od 11. května 2020, a to v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020.

Na základě dotazníkové šetření a hygienických požadavků na provoz a organizaci vzdělávání, bude od 11. května 2020 výuka realizována následovně:

Odkaz na soubor (.pdf): ZDE

Hygienická opatření od 11. května 2020:

Odkaz na soubor (.pdf): ZDE

Čestné prohlášení (před prvním vstupem do školy) ke stažení: ZDE

Poznámka: z čistě praktických důvodů, prosíme, stáhněte, vyplňte a vytiskněte toto prohlášení za každý navštěvovaný obor a studijní zaměření. Děkujeme za pochopení.

Dovolte, abychom vám všem poděkovali za obrovskou trpělivost a vstřícnost, kterou jste nám tak aktivně projevovali během těchto dvou náročných „koronavirových“ měsíců. Pevně věříme, že nám od září hygienické podmínky dovolí, vrátit se do zcela normálního režimu.

Nesmím opomenout ani na nelehkou a obětavou práci pedagogických a nepedagogických zaměstnanců. Někteří dokonce velmi aktivně vstupovali do dobrovolnických aktivit našeho města. Dokázali jsem si tak, že společnými silami a nadšením pro věc zvládneme vše, co se před nás postaví. 

Mgr. Kamil Trávníček, ředitel ZUŠ Krnov

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Organizace vzdělávání a hygienická opatření od 11. května 2020

Informace a dotazník k organizaci výuky od 11. května 2020

Vážení rodiče,
Vážení zákonní zástupci,

jak jsme již avizovali v minulých dnech, situace je neustále turbulentní a pořád se něco mění.

V tuto chvíli vám zasíláme poslední aktuální informace k rozvolňování škol a školských zařízení, a s tím související dotazník k organizaci vzdělávání na naší škole v posledních týdnech tohoto „originálního“ školního roku 2019/2020.

11. května 2020: je umožněna výuka (hygienické standardy pro ZUŠ bohužel v tuto chvíli nejsou stále uveřejněny), ale při zachování maximálního počtu 15 lidí ve skupině.

Do toho všeho je třeba započítat rizikové skupiny pedagogů a vznikne z toho zajímavá šachová partie.

V současné době pracujeme s touto verzí organizace vzdělávání v posledních týdnech tohoto školního roku.

HUDEBNÍ OBOR:

Individuální výuka: vyučovat budeme dle přání rodičů kombinovaně (distančně a prezenčně – tedy klasicky)

Skupinová výuka: vyučovat budeme buď klasicky, ale jen za předpokladu, že celá skupina chce být vyučována fyzicky ve škole, anebo jen distančně. Není možné, aby se výuka stejné skupiny vyučovala kombinovaně. Maximální počet žáků ve skupině včetně pedagoga je 15 a za dodržení hygienických standardů, které později upřesníme.

Kolektivní výuka: bude vyučována pouze distančně, za dodržení všech daných pravidel a doporučení z MŠMT. Jedná se o tyto předměty: Hudební nauka, Sborový zpěv, Dechový orchestr mladých.

NEHUDEBNÍ OBORY:

Výtvarný obor: vyučováno bude kombinovaně s převahou klasické výuky. Maximální počet žáků ve skupině (včetně pedagoga) bude 15. Rozvržení třídy dle hygienických standardů MŠMT. Vše bude záležet na výsledku dotazníkového šetření.

Literárně dramatický obor: vyučováno bude kombinovaně s převahou klasické výuky. Maximální počet žáků ve skupině (včetně pedagoga) bude 15. Rozvržení třídy dle hygienických standardů MŠMT. Vše bude záležet na výsledku dotazníkového šetření.

Taneční obor: vyučováno bude kombinovaně s převahou klasické výuky. Maximální počet žáků ve skupině (včetně pedagoga) bude 15. Rozvržení třídy dle hygienických standardů MŠMT. Vše bude záležet na výsledku dotazníkového šetření.

V závěru bychom rádi uvedli, že vše výše uvedené, se může kdykoliv změnit v závislosti na opatřeních, které pro nás připravuje MŠMT společně s MZ.

Dotazník, prosím, vyplňte za každé dítě zvlášť, nejlépe do středy 6. května 2020.

Bezpečný odkaz zde: Dotazník k organizaci výuky od 11. května 2020

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Vaše ZUŠ krnov

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace a dotazník k organizaci výuky od 11. května 2020

POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE 2. POL. ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku (viz dále).

Vyhláška ke stažení zde: Vyhláška MŠMT č. 211/2020 Sb.

Ředitel školy nařizuje při hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 postupovat následovně:

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE 2. POL. ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020