Skip to content

Pavlin Panayotov oceněn za vynikající pedagogické výsledky

U příležitosti Dne učitelů, který 28. března každoročně připomíná nejen výročí narození Jana Amose Komenského, ale také záslužnou práci učitelů na všech stupních škol, se v obřadní síni krnovské radnice uskutečnilo oceňování pedagogických pracovníků. Na ocenění, především za vynikající pedagogické výsledky, bylo nominováno sedmnáct pedagogů, z nichž čtrnáct navrhlo vedení jednotlivých škol a tři město Krnov.

Pedagogy na slavnosti přivítala starostka Jana Koukolová Petrová, která mimo jiné řekla: „Učitelství není jen profesí, ale je současně posláním. Je to vznešená činnost, kterou v delším časovém horizontu může vykonávat pouze člověk empatický, obětavý, s vysokými mravními kvalitami, odborným vzděláním, společenským a lidským postojem, s uznáváním hodnot a skvělými charakterovými vlastnostmi, jako jsou láska k dětem, spravedlivost, objektivita, pravdivost a otevřenost, s pozitivním viděním světa a permanentní snahou se dále vzdělávat.

Takoví jste vy. A my vám chceme naší malou slavností poděkovat za vše, co dáváte našim dětem. Za to, že tak výrazně ovlivňujete budoucnost mladé generace našeho města.“

Ocenění z rukou starostky Jany Koukolové Petrové, místostarosty Michala Brunclíka a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavlíny Říhové převzali Radka Zivčáková (MŠ Jiráskova), Jarmila Holubová (MŠ Slunečnice), Dorazilová Andrea (MŠ Svatováclavská), Šobrová Bronislava (MŠ Žižkova), Milada Kubínová (MŠ náměstí Míru), Dagmar Haraštová (ZŠ Smetanův okruh), Dušana Fučíková (ZŠ Dvořákův okruh), Věra Hamalová (ZŠ Dvořákův okruh), Alena Rieglová (ZŠ Žižkova), Ljuba Přibylová (Gymnázium Krnov), Šárka Crháková (SPgŠ a SZŠ Krnov), Lenka Juříčková (MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie), Pavlin Panayotov (ZUŠ Krnov), Marie Veliká (ZUŠ s. r. o.), Viktor Vondra (nominovalo město Krnov), Zdeněk Obruča (nominovalo město Krnov), Svatava Zeniuková (nominovalo město Krnov). Poslední tři jmenovaní se slavnostního aktu ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit.

V kulturním programu vystoupily děti z Mateřské školy Slunečnice, žáci ze Základní školy Žižkova a mladí muzikanti ze Základní umělecké školy Krnov. Akci pořádala školská komise Rady města Krnova.

Pavlin Panayotov
Pavlin Panayotov

Mgr. Pavlin Panayotov (ZUŠ Krnov) – za angažovanou a vynikající práci ve školství

Pavlin Panayotov absolvoval Rusenskou konzervatoř v Bulharsku a poté Akademii múzických umění v Sofii. Po ukončení studií se dále specializuje v sólové hře u prof. Petka Radeva. Už v době svých studií byl laureátem celé řady soutěží a v roce 2000 se zapisuje, a to doslova, do Zlaté knihy Akademie múzických umění v Sofii, jakožto nejlepší student posledních deseti let. Svou pedagogickou činnost započal jako pedagog Státní konzervatoře v Sofii, ale touha po poznání ho přivádí na post odborného asistenta na Akademii múzických umění v Tunisu. Jako sólista, ale i člen různých uskupení, koncertuje v mnoha zemích – Bulharsku, Řecku, Polsku, Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku, Japonsku, Tunisku. Pedagogem místní umělecké školy se stává v roce 2008. Láska k aktivnímu umění, kterým doslova žije, ho v roce 2010 zavedla do Slezského divadla v Opavě, v jehož orchestru se stal vedoucím klarinetové skupiny. Výčet aktivit Pavlina Panayotova je skutečně obrovský. Potěšující je ovšem fakt, že se jako pedagog nebojí poctivé učitelské profese a v řadách svých žáků vychovává talentované muzikanty a skutečné milovníky hudby. To již dokázal v mnoha celostátních soutěžích a hudebních projektech, na kterých se ve škole aktivně podílí. Jedním z posledních projektů, které osobně realizoval, je nové CD s názvem „Dechy u Ducha“, vydané k 70. výročí založení ZUŠ Krnov.