Skip to content

Výchovné koncerty

Dechové oddělení zahájilo letošní cyklus výchovně-vzdělávacích pořadů pro žáky ZŠ.

Po dvouleté odmlce způsobené epidemií Covid-19, se ZUŠ Krnov pustila do již tradiční řady výchovně-vzdělávacích pořadů, na které zve žáky I. stupně základních škol.

V tomto školním roce pedagogové ZUŠ připravili zcela novou koncepci a pozvala školáky do vlastních školních prostor.

Prvními zvídavými posluchači byli žáci 3. tříd, kteří spolu se svými třídními učiteli a učitelkami navštívili budovu na Revoluční ulici. Čekal je program na téma „seznámení s dechovými a bicími nástroji„.

Vše probíhalo interaktivní formou, malí návštěvníci měli možnost do programu vstupovat svými názory a odpověďmi.

Celým pořadem je provázela rozhlasová režisérka, která s pomocí muzikantů – žáků ZUŠ představila dechové nástroje dřevěné i žesťové. Úspěch u dětí měla bicí souprava, která neodmyslitelně patří ke každé kapele.

Téměř hodinový program byl naplněn pestrými hudebními ukázkami nejrůznějších žánrů – od lidové písničky přes pohádky, večerníčky, film, muzikál, klasickou hudbu až po myslivecký pozdrav lesních rohů nebo polku z vesnické tancovačky.

Zařadili jsme několik novinek – jednou z těch hudebních bylo „náladové okénko„, kdy děti poznávaly podle krátkých hudebních skladbiček pocity a nálady. Výtvarnou novinkou byla barevná výzdoba sálu, která dotvořila celkový dojem po stránce vizuální a dětem se velmi líbila.

Třešničkou na dortu byla v samotném závěru pořadu možnost nakouknout do hudebních tříd, výtvarného ateliéru, tanečního sáludivadelního prostoru.

Ve dvou dnech proběhla čtyři představení, která navštívilo téměř dvě stovky žáků ze základních škol z Krnova a Úvalna.

Kateřina Vidličková – za přípravný tým dechového oddělení