Skip to content

Výtvarný obor ZUŠ Krnov opět úspěšný

Výtvarné obory základních uměleckých škol v České republice soustředily v letošním školním roce svou přípravu na stěžejní „akci“ – celostátní soutěžní přehlídku.

Krajská přehlídka VO ZUŠ Moravskoslezského kraje proběhla od 4. 4. do 28. 4. 2014 v ZUŠ Opava, Solná ul. V tomto termínu byla k vidění výstava  dětských výtvarných prací. Každý učitel přihlášený do soutěžní přehlídky, měl možnost představit soutěžní kolekci prací svých žáků /kategorie – jednotlivosti, výtvarná řada, výtvarný projekt, fotografické práce, multimediální tvorba, výtvarné akce, výtvarné práce na téma „Velké maličkosti“/. 28. 4. 2014 skončila výstava a v tento den probíhaly obhajoby prací před porotou /porota byla veřejná/. Byly oceněny vybrané práce, určeny postupy do celostátního kola, které se uskuteční v září 2014 ve Šternberku.

Náš VO se v soutěžní přehlídce prezentoval výtvarnou řadou s názvem Kuřátko a obilí /inspirace textem Františka Hrubína/, pracovaly na ní děti ve věku 5 – 12 let.

Krajská porota naši práci ocenila a vybrala k postupu do celostátního kola!

Gratulujeme všem zúčastněným dětem a také jejich pedagožce Mgr. Ivaně Steiningerové