Skip to content

Čtyřflet ve Slezských Rudolticích

Flétnové kvarteto Čtyřflet, pod vedením pedagožky Kateřiny Vidličkové, v sobotu 17. března 2018 zahrálo ve Slezských Rudolticích u příležitosti slavnostního navrácení sochy Máří Magdalény do kaple zámku.

Pár fotografických postřehů:

Odkaz na článek v Deníku: Návrat Máří Magdalény provázela česká hymna