Skip to content

S recitátory blíž k jaru

V úterý 20. 3. 2018, tedy v den, kdy k nám mělo přijít astronomické jaro, se konalo okresní kolo soutěžní přehlídky v dětské recitaci. Pořadatelem bylo již tradičně SVČ Krnov, jmenovitě Ing. Marcela Skopalová se svým týmem spolupracovníků. Přehlídka se pořádá každoročně pod záštitou MŠMT a je postupová.

Letos snad poprvé byl i lektorský sbor složen z odborníků na slovo vzatých a musím konstatovat, že takovou porotu má málokteré okresní kolo v republice…a že si děti takovou porotu rozhodně zaslouží…Až z Uherského Hradiště, ze ZUŠ přijel dlouholetý pedagog dramatického oboru a ředitel ZUŠ Stanislav Nemrava, z Karviné přicestovala Lucie Semančíková, pedagožka LDO ZUŠ, sama recitátorka a organizátorka krajského kola v recitaci Wolkerova Prostějova, z Opavy pedagožka LDO ZUŠ Hlučín Petra Bublíková, z Ostravy herec divadla P. Bezruče, Milan Cimerák, pozvání do poroty přijala emeritní pedagožka ZŠ Janáčkovo náměstí, která se recitaci dlouholetě věnovala paní Milena Rajnochová a další pedagogové a pracovníci SVČ Krnov.

Mezi recitátory, kteří reprezentovali nejen své domovské základní školy, ale rovněž LDO-ZUŠ Krnov patřili tito žáci: Evička Martínková, Eliška Herniková, Violka Kubaníková, Apolenka Mítová, Alička Mičková, Terezka Seberová, Peťka Budišová, Kačka Šlosarová, Anička Surovková, Sára Plucnarová, Lenka Hasmandová, Adri Slováčková.

Porotci měli těžkou práci vybrat z každé kategorie pouze dva zástupce, kteří budou reprezentovat okres na krajské přehlídce, která se bude konat 13. 4. v Ostravě. Ráda bych poděkovala všem recitátorům a těm, kteří měli šťastnější den a zaujali porotu o něco více a byli ocenění blahopřeji !

Jsou to:

1. kategorie:

Eliška Herniková – 2. místo (postup do kraje)

2. kategorie:

Alice Mičková – 2. místo (postup do kraje)

Apolena Mítová – 3. místo

3. kategorie:

Kateřina Šlosarová – 2. místo (postup do kraje)

Tereza Seberová – 3. místo

Petra Budišová – 5. místo (Čestné uznání)

4. kategorie:

Lenka Hasmandová – 1. místo (postup do kraje)

Adriana Slováčková – 3. místo

Anna Surovková – 4. místo (Čestné uznání)

Mgr. Markéta Jurošková Bezručová, vedoucí LDO ZUŠ Krnov

Blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci ZUŠ Krnov a držíme pěsti v krajském kole 🙂