Skip to content

Dechové oddělení v krajském kole předvedlo skvělou úroveň

Žáci dechového oddělení ZUŠ Krnov mají za sebou krajské kolo celorepublikové soutěže ZUŠ, které se letos konalo ve dnech 20. a 21. března 2018 v ZUŠ Orlová.

Všech devět vítězů okresního kola předvedlo pečlivě připravené soutěžní repertoáry a porotami byli hodnoceni takto:

  1. místo s postupem do celostátního kola

Ludmila Boková – příčná flétna (ze třídy p. uč. Kateřiny Vidličkové)

Richard Švéda – klarinet (ze třídy p. uč. Pavlina Panayotova)

Štěpán Hlaváč – lesní roh (ze třídy p. uč. Luďka Tlacha)

Štěpánka Hnízdová – lesní roh (ze třídy p. uč. Luďka Tlacha)

  1. místo

Uvírová  Beata  – příčná flétna (ze třídy p. uč. Kateřiny Vidličkové)

Brisuda Gabriel – trubka (ze třídy p. uč. Luďka Tlacha)

Slavík Matěj – trubka (ze třídy p. uč. Luďka Tlacha)

  1. místo

Pavlusová Klaudie –  příčná flétna (ze třídy p. uč. Kateřiny Vidličkové)

Hnízda Matouš – trubka (ze třídy p. uč. Luďka Tlacha)

Klarinetista Richard  Švéda  získal s nejvyšším počtem bodů od porotců cenu „Absolutní vítěz klarinetové soutěže“.

Richard Švéda a Pavlin Panayotov

Klavírního doprovodu, který je pro soutěžící zcela nepostradatelnou součástí jejich soutěžní prezentace se ujala p. uč. Ludmila Boková, která taktéž získala Zvláštní cenu poroty za vynikající klavírní doprovody.

V odborných porotách zasedli také pedagogové naší školy – Luděk Tlach za dechové žesťové nástroje a Kateřina Vidličková za příčné flétny.

Všem soutěžícímpřipravujícím pedagogům gratulujeme za skvělou reprezentaci krnovské ZUŠ v krajském měřítku a čtyřem postupujícím do Celostátního kola,  které se koná začátkem května 2018 v Praze, přejeme mnoho úspěchů.

Kateřina Vidličková – vedoucí hudebního oboru