Skip to content

Dechové a bicí oddělení má za sebou své výchovné koncerty

Tradiční výchovně-vzdělávací pořady pro žáky I. stupně základních škol pořádá naše ZUŠ pravidelně několik let. Ne jinak tomu bylo i letos.

Dechovébicí nástroje se dětem ze 3. tříd předvedly ve čtyřech termínech, probíhaly v dopoledních hodinách v sále v ZUŠ na Revoluční ulici a mezi účinkujícími byli žáci ze tříd všech pedagogů dechového oddělení

Pořadem, který byl koncipován jako „Nevydařený den rozhlasové režisérky“ provázela paní vedoucí HO ZUŠ Krnov Kateřina Vidličková a malým návštěvníkům se předvedly dechové a bicí nástroje.

Zazněla hra sólová, komorníorchestrální, repertoár byl volen přiměřeně věku návštěvníků – od lidové písničky přes pohádkové, večerníčkovéfilmové melodie. Zazněla také hudba klasická.

Celý téměř hodinový pořad byl veden interaktivním způsobem – děti byly dotazovány, „zkoušeny“ ze získaných znalostí, vyzkoušely si zpěv i rytmizaci a jako benefit jim byla umožněna malá prohlídka učeben, o kterou projevily nezvyklý zájem.

Dle reakcí samotných dětí i jejich třídních učitelek se program velmi líbil.

Děkujeme za návštěvu a těšíme se na vás v novém školním roce 2023/2024, snad i v nové moderní škole na nám. Míru 13.

Kateřina Vidličková, vedoucí HO ZUŠ Krnov