Skip to content

DOM – velké ohlédnutí za minulým školním rokem

Dechový orchestr mladých při ZUŠ v Krnově se zůčastnil  5. – 6. června 2015 XVII. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů Ostrava 2015, která se konala v Domě kultury města Ostravy.

Orchestr v silné konkurenci obstál na výbornou a získal ve vyšší tříZLATÉ PÁSMO S VYZNAMENÁNÍM, přičemž navíc obdržel  – OCENĚNÍ ZA NEJLEPŠÍ PROVEDENÍ POVINNÉ SKLADBY „Prelude“ Jaroslava Šípa.   Hráči s velkým úsilím vzorně reprezentovali Základní uměleckou školu a samozřejmě také město Krnov.

Ve dnech 12. – 14. června se Dechový orchestr mladých při ZUŠ v Krnově 52.mezinárodního festivalu  Kmochův Kolín 2015. V nabitém programu, který je pro tento festival typický se střídaly koncertní a pochodová vystoupení se sledováním různých vystoupení konkurenč-ních orchestrů. Vyvrcholením  pak byl nedělní MONSTERKONCERT , na kterém vystoupilo společně zhruba 700 hudebníků.  Po letech hubenějších, kdy organizátoři lehce tápali v programovém nasměrování tohoto věhlasného festivalu, se opět podařilo obětavcům kolem Dechové hudby Františka Kmocha dosáhnout úrovně let předešlých. Potěšitelné na tom je, že velký podíl na tom měly orchestry z Moravy v čele s Harmonií Šternberk a Dechovým orchestrem mladých z Krnova.

Poslední velkou akcí  školního roku 2014-2015 pak byla účast Dechového orchestru mladých na VIII. Mezinárodním festivalu dechových hudeb Jeseník 2015, který proběhl 27. – 28. 6. 2015. Tato pro náš orchestr  jednodenní  akce (pouze sobota 27.6.) je pořádána jednou za dva roky a DOM Krnov je jejím pravidelným účastníkem. Dopoledne proběhlo napochodování s hudbou všech orchestrů na Masarykovo náměstí v Jeseníku, kde se uskutečnil krátký Monsterkoncert.  Odpoledne pak  následovala  postupně hodinová vystoupení všech účastníků festivalu. Náš orchestr sklidil obrovské ovace laické veřejnosti a v zákulisí pak dirigent Luděk Tlach absolvoval pohovor se zakladatelem DOM Jeseník panem Vladimírem Vraňovským, který projevil uspokojení nad tím, že orchestr pokračuje v trendu, který nastavil zakladatel pan Karel Dospiva. Připojili se k němu také jeho pokračovatelé, ředitel ZUŠ Jeseník Tomáš Uhlíř a dirigent  Milan Domes,  přičemž vyslovili předpoklad, že naše velmi úzké hudební vztahy budou nadále pokračovat.

Tato bohatá a úspěšná činnost by ovšem nebyla možná bez spolupráce Spolku rodičů a přátel DOM Krnov, učitelského sboruvedení ZUŠ v Krnově a hlavně díky velké podpoře Města Krnova za kterou patří z naší strany zastupitelům velký dík.

Luděk Tlach, umělecký vedoucí DOM Krnov

DOM ZUŠ Krnov

Další fotografie Dechového orchestru mladých naleznete v naší fotogalerii ZUŠ Krnov.