Skip to content

Město ocenilo i pedagogy ze ZUŠ Krnov

Město Krnov každoročně u příležitosti Dne učitelů oceňuje ty pedagogy krnovských škol, kteří se své práci věnují desítky let, navíc s  vynikajícími výsledky. Letošní slavnostní oceňování pedagogických pracovníků se konalo v úterý 24. března v obřadní síni radnice.

Společná fotografie

Z rukou místostarostů Michala BrunclíkaJana Krkošky, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavlíny Říhovéčlenů školské komise Rady města Krnova převzalo ocenění šestnáct pedagogů – Irena Matýsková, Lenka Tomanová, Marie Radová, Marcela Gregořicová, Marcela Pizurová, Miroslava Glombová, Monika Hajdová, Marcela Bachanová, Petra Severinová, Vladimír Antoš, Martina Muroňová, Jiří Vachala, Markéta Jurošková Bezručová, Jana Swiederová, Jaroslav Pohludka a v zastoupení své dcery Alena Trnková. „Ocenění je naším poděkováním za vaši pracovitost, je důkazem, že si všichni uvědomujeme důležitost vaší práce, kterou dáváte našim dětem, potažmo našemu městu,“ uvedl u této příležitosti Jan Krkoška.

Pedagogy na ocenění nominovaly jednotlivé školy a město Krnov. O kulturní program slavnosti se postaraly děti ze souboru Zvoneček z Mateřské školy Slunečnice, dětský pěvecký sbor ze Základní školy Žižkova a žesťový kvintet ZUŠ Krnov. Akci pořádala školská komise Rady města Krnova.

Žesťový kvintet ZUŠ Krnov, vedoucí pedagog Luděk Tlach

Kolektiv Základní umělecké školy Krnov nominoval Jiřího Vachalu na ocenění za jeho dlouholetou vynikající a obětavou práci ve školství. Po absolvování Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně, obor český jazyk – hudební výchova, nastoupil jako začínající učitel v roce 1972 do základní devítileté školy v Jindřichově. Po dvou letech ho však celoživotní láska k hudbě zavedla do tehdejší Lidové školy umění v Krnově, kde nepřetržitě působí již jednačtyřicet let. Jiří Vachala je neodmyslitelnou tváří celé generace žáků ZUŠ Krnov. Ve své profesní dráze se věnoval výuce hudebně teoretických předmětů, hře na klavír a hře na varhany. Dlouhá léta se také zabýval korepeticí dětského pěveckého sboru Zlatá loutna. Této činnosti se nadále věnuje v dětském pěveckém sboru Voices při ZUŠ Krnov. Jeho improvizační schopnosti mu také umožňují korepetici žáků tanečního oboru ZUŠ Krnov. Hudba pana Jiřího Vachalu doprovází i mimo práci s dětmi a mládeží. Již mnoho let je regenschorim v nedalekých Holčovicích a jeho celoživotní vášeň k varhanám a varhanní hudbě ho řadí mezi oblastní odborníky na analýzu stavby a funkčnosti varhan. Jiří Vachala je také neodmyslitelnou tváří při varhanních doprovodech mnoha významných kulturních a společenských akcí, pořádaných Městským úřadem Krnov.

Jiří Vachala

Kolektiv Základní umělecké školy Krnov také nominoval MgA. Markétu Juroškovou Bezručovou na ocenění za angažovanou a vynikající práci ve školství. Po absolvování Střední pedagogické školy Krnov nastoupila jako pedagog literárně dramatického oboru do ZUŠ Krnov. Její múzické obzory však chtěly být obohaceny o další dovednosti a vědomosti a tak v roce 1999 zahájila studium na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, kterou v roce 2004 úspěšně ukončila. Markéta Jurošková Bezručová je zkušeným pedagogem, lehce zvládající celé věkové rozpětí, od malých žáků přípravného studia až po zkušené studenty II. stupně literárně dramatického oboru ZUŠ Krnov. Její žáci bývají velmi často úspěšní v recitačních, divadelních i literárních přehlídkách a soutěžích po celé České republice. Za 21 let své pedagogické praxe získala mnoho zkušeností a je považována za uznávaného odborníka svého oboru. Markéta Jurošková Bezručová je také vedoucí krajské sekce literárně dramatického oboru, je členkou Krajské umělecké rady a zastupuje LDO Moravskoslezského kraje v Ústřední umělecké radě ZUŠ MŠMT ČR. Je pravidelným organizátorem a odborným garantem Krajské soutěžní přehlídky LDO ČR. Z těchto krajských přehlídek ve slovesném projevu zpravidla iniciuje vydání sborníku oceněných prací. V minulých letech byla i organizátorkou soutěže ve slovesnosti s názvem Literární Krnov. Věnuje se i společenskému dění v našem městě. Je aktivní členkou Aktivu pro občanské záležitosti Městského úřadu Krnov, kde spolupracuje nejenom na organizaci akcí pro občany našeho města, ale často tyto akce moderuje. V rámci svých mnoha aktivit v ZUŠ Krnov je také spolutvůrcem velmi úspěšných výchovných pořadů pro žáky místních základních škol pod názvem První krůčky k umění.

Markéta Jurošková Bezručová

Blahopřejme ke krásnému a zaslouženému ocenění 🙂