Skip to content

Taneční obor opět úspěšný

Žákyně Tanečního oboru ZUŠ Krnov se v letošních soutěžích protancovaly k vynikajícím výsledkům…

V sobotu 14. března 2015 se na půdě Janáčkovy konzervatoře v Ostravě konala Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance, kterou každoročně vyhlašuje Nipos – Artama. Dívky našeho tanečního oboru se na přehlídce prezentovaly dvěma choreografiemi a v obou případech s velkým úspěchem.

Choreografie Nevidomá dívka získala ocenění poroty „Za pedagogické vedení“ a zároveň NOMINACI na celostátní přehlídku do Kutné Hory, která se bude konat v květnu 2015.

Ocenění poroty si odvezla i choreografie Do nebes, ale přičiněním skřítka Zatraceníčka se na cestě k dívkám někde zakutálel. Kaaždopádně již máme přislíbenou kopii tohoto diplomu.

Gratulujeme všem zúčastněným dívkám a také děkujeme paní učitelce Ireně Špičkové za vzornou přípravu 🙂