Skip to content

Pěvecká třída Ilony Rédlové nezahálí

Ve dnech 4. a 5. dubna 2024 se uskutečnila mezinárodní interpretační soutěž v sólovém zpěvu Pro Bohemia na JKO v Ostravě. Pavel Zajac se umístil na krásném 2. místě. Rozálie Hejsková bez umístění, ale obohacena zkušenostmi a rozhledem. Nikdy nejde o vítězství.

Za klavírní doprovod moc děkujeme paní učitelce Denise Romanidu, která s námi byla po celou dobu soutěže.

V krnovské soutěži, pro MŠ a  ZŠ, s názvem „Zpívej“ se zúčastnili žáci i z naší školy.

Cenu poroty za profesionální pěvecký výkon získal Michael Mrůzek.

  1. místo: Adéla Handlířová
  2. místo: Eva Stolková
  3. místo: Lada Kunytová

Všem zúčastněným blahopřejemeděkujeme za vzornou reprezentaci školy a města.

Vaše ZUŠ Krnov