Skip to content

Sólový recitál Kristiána Marcela Jedelského

V neděli 24. června 2018 proběhl sólový recitál Kristiána Marcela Jedelského na zámku ve Slezských Rudloticích, absolventa pěvecké třídy Mgr. Neveny  Lilové.

Zámecká kaple byla zcela zaplněná publikem. Mezi lidmi seděl i sám pan starosta. Koncertní skladby doprovazeli Jiří KutálekMgr. Nevena Lilová. Na koncertu zaznělo celkem deset skladeb.

Divaci v závěru recitálu oceněli jeho zanícení srdečným potleskem a někteři dokonce odcházeli dojati k slzám.

Gratulujemeděkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho  zdaru při studijích na konzervatoři.

Mgr. Nevena Lilová, pedagožka HO