Skip to content

Tvůrčí fotografie a Nová média

Milí přátelé,

od nového školního roku 2024/2025 otevíráme nové studijní zaměření výtvarného oboru a to Tvůrčí fotografie a Nová média. On-line přihlášku nalezenete v rámci výtvarného oboru.

Studijní zaměření Tvůrčí fotografie a Nová média nabídne žákům základy fotografování a později proniknutí do fotografie výtvarné, dokumentárníreportážní. Cílem výuky je snaha o působení na všechny složky intelektu osobnosti, rozvíjení výtvarného cítěnímyšlení žáků, schopnost vyjádření se za pomoci klasickýchmoderních fotografických technik.

Těšíme se na vás u talentových zkoušek.

Vaše ZUŠ Krnov