Skip to content

Výtvarný obor úspěšný v celostátní soutěži

OČI DOKOŘÁN 2017

Oči dokořán“ je tradiční, výstižný, roky užívaný název pro soutěžní přehlídku výtvarných oborů základních uměleckých škol České republiky. 6. – 8. října 2017 se v prostorách bývalého Augustiniánského kláštera ve Šternberku konalo celostátní kolo této přehlídky.

Naše ZUŠ se v soutěži prezentovala výtvarnou řadou s názvem „Dlažební kostka na rohu ulice, to není nějaká lecjaká věc…“. Poté, co v krajském kole v dubnu 2017 v Opavě získala ocenění Zlatým pásmem a postoupila do kola celostátního, tady byla opět úspěšná. V soutěžní kategorii výtvarné projekty a řady výtvarných prací porota udělila naší kolekci Bronzové pásmo.

Blahopřejemeděkujeme za vzornou reprezentaci školy 🙂

Bronzové pásmo