Skip to content

VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ KRNOV

Dovolujeme si vám představit výtvarný obor naší školy, který úspěšně vedou manželé IvaLadislav Steiningerovi.

Výtvarný obor se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. V základním studiu usiluje o to, aby žák podle svých schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit.

Těšíme se na vástalentových zkoušek na školní rok 2021/2022.

Vaše ZUŠ Krnov