Skip to content

ZÁPIS DO ZUŠ KRNOV NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Základní umělecká škola Krnov uskuteční ve středu 26. května 2021 Zápis žáků do hudebního oboru a ve čtvrtek 27. května 2021 Zápis žáků do všech nehudebních oborů /výtvarný, literárně dramatický a taneční obor/ na následující školní rok 2021/2022.

Nově jsme pro vás připravili možnost vykonání on-line talentové zkoušky pro žáky hlásící se do literárně dramatického oboru. Ty se uskuteční ve čtvrtek 27. května 2021 od 18:00 hod.  Pro zájemce o vykonání on-line talentové zkoušky z hudebního oboru je vyčleněn termín středa 2. června 2021 od 16:00 do 18:00 hod.

Před samotným zápisem je nutné vyplnit přihlášku, kterou naleznete na webových stránkách školy zde: online přihláška. V přiloženém odkaze předem vyplníte interaktivní formulář a vyberete si v rezervačním systému čas, který vám nejvíce vyhovuje. Vyplněním této přihlášky urychlíte, v pohodlí svého domova, potřebnou agendu, která v den konání talentové zkoušky probíhá.

Pozor: vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí do ZUŠ Krnov. Ta slouží pouze k urychlení administrace.

Podmínky přijímacího řízení vzhledem k současným mimořádným opatřením:

 • V zájmu zachování hygienických požadavků, ochrany zdraví vás, vašich dětí a pracovníků školy vás žádáme o zápis termínu přijímacího řízení, který vám vyhovuje do rezervačního systému, jenž je součástí interaktivní přihlášky.
 • Přijímací řízení ve stanovených termínech navštivte pouze, pokud jste vy i vaše dítě zdraví.
 • Kvůli současné situaci vás žádáme o doprovod vašeho dítěte pouze jednou dospělou osobou.
 • V zájmu zachování bezpečnostních a hygienických požadavků si ZUŠ Krnov vyhrazuje nárok na vpuštění osob do prostor školy pouze těm osobám, které nevykazují zdravotní potíže (bude prováděno bezkontaktní kontrolní měření teploty účastníků přijímacího řízení).
 • Vyžaduje-li to charakter zkoušky (zpěv), platí výjimka z nošení roušek pro uchazeče, pokud je zachován rozestup nejméně 2 m.
 • Sledujte, prosím, v průběhu měsíce května průběžně webové stránky. Budeme zde zveřejňovat případné aktuální informace k hygienickým opatřením.

POŽADAVKY K ÚSPĚŠNÉMU VYKONÁNÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

HUDEBNÍ OBOR:

 • Vokální schopnosti: zpěv předem připravené písně /na úrovni věku dítěte/
 • Sluchová analýza: analýza zahraných tónů na klavír a jejich zazpívání v poloze dítěte
 • Rytmická analýza: vytleskání jednoduchého rytmu dle ukázky učitele
 • Fyzické předpoklady: fyzické dispozice uchazeče o daný nástroj

Poznámka: předem si promyslete, jaké jiné studijní zaměření by pro vás bylo zajímavé, než to, které jste uvedli v přihlášce.

Instruktážní video zde:

VÝTVARNÝ OBOR:

 • Kresebné schopnosti: schopnost kresebně vyjádřit zadaný úkol, cit pro linku, tvar, kompozici
 • Uplatnění fantazie a barevného cítění: smysl a cit pro barvu, představivost, fantazie
 • Stupeň tvořivosti a samostatného projevu: zaujetí a kreativita při zpracování zadaného úkolu, spontánnost, originalita
 • Fyzické předpoklady: školní a sociální zralost žáka, porozumění zadanému úkolu

TANEČNÍ OBOR:

 • Pohybové předpoklady: provedení přirozeného pohybu na místě a z místa, koordinace
 • Anatomické dispozice: zjištění flexibility kloubů končetin a volnosti pohybu svalstva, končetin a trupu
 • Rytmické předpoklady: vytleskání jednoduchého rytmu dle ukázky učitele
 • Fyzické předpoklady: fyzické dispozice uchazeče s ohledem na zvolený obor

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

 • Mluvní předpoklady: dle věku přednes libovolné básně, na místě rozhovor, přečíst text s výrazem /po přípravě/, nebo opakování jazykových hříček formou hry
 • Pohybově rytmické předpoklady: vytleskání rytmu, motivovaná chůze v prostoru, reakce na změnu rytmu
 • Improvizace: formou hry s předmětem, v prostoru, reakce na boční vedení na základě představivosti a hry v roli
 • Fyzické předpoklady: celková pružnost, ohebnost, bez výrazné mluvní vady

VÝŠE ŠKOLNÉHO A VÝPŮJČNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Těší se na vás kolektiv zaměstnanců.

Vaše ZUŠ Krnov 🙂