Skip to content

Wolkerův Prostějov

Wolkerův Prostějov – celostátní soutěžní přehlídka studentské recitace

Dne 20. března 2015 proběhlo v Ateliéru Trám na ZUŠ v Krnově okresní kolo celostátní přehlídky Wolkerův Prostějov, jehož organizací se již tradičně ujalo Městské informační a kulturní středisko Krnov.

Letos bylo za Literárně dramatický obor ZUŠ Krnov přihlášeno 5 recitátorek: Anežka Bartková, Radka Cabáková ,Zuzana Dvořáková, Romana Šupáková  a  Adéla Zámarská, shodou okolností všechno studentky krnovského gymnázia. Samotné soutěže se však účastnily  čtyři z nich, kvůli nemoci ze soutěže odstoupila Anežka Bartková. Ostatním děvčatům se však vedlo v recitaci výborně. Všechna postoupila do 2. kola a porota i diváci tak mohli slyšet oba připravené soutěžní texty.

Tři recitátorky zaujaly porotu tak, že je nominovala do krajského kola, které se koná 11. – 12. 4.2015 v Karviné.  Z  1.kategorie postoupila do kraje Romana Šupáková a Adéla Zámarská, z 2. kategorie postoupila Radka Cabáková.

Všem recitátorkám blahopřejeme, děkujemepřejeme hezké a inspirující zážitky i z krajského kola!