Skip to content

ZUŠ Krnov opět úspěšná

Múzy Ilji Hurníka

Žáci ZUŠ Krnov se zúčastnili soutěže Múzy Ilji Hurníka, která je určena žákům hudebních a výtvarných oborů Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Uskutečnila se v úterý 18. října 2016 v ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku. Do programu hudební části se mohli přihlásit žáci, které zajímá soudobá hudba, hrají a zpívají novátorská díla českých či světových skladatelů žijících v 20. a 21. století. Zúčastnit se mohli i žáci, kteří se chtějí prezentovat vlastní kompozicí či improvizací. Sólové instrumentalisty a zpěváky mohl na klavír či jiný nástroj doprovázet učitel.

Tříčlenná porota rozdělila výkony do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Výtvarná část byla opět tematicky zaměřená na volnou reflexi soudobého umění. Oceněné výtvarné práce (v maximální velikosti 70×50 cm) budou následně vystaveny v prostorách školy.

VO ZUŠ Krnov: vyučující Mgr. Ivana Steiningerová

HO ZUŠ Krnov: Sólový zpěv, vyučující Mgr. Nevena Lilová a Ilona Tichá

HO ZUŠ Krnov: Hra na klavír, vyučující Šárka Richterová a Ludmila Boková

HO ZUŠ Krnov: Komorní hra, vyučující Šárka Richterová

Blahopřejeme ke krásným výsledkům a děkujeme za reprezentaci ZUŠ Krnov.