Skip to content

DECHY U DUCHA – nové CD ZUŠ Krnov

Vážení rodiče, milí žáci a všichni přátelé ZUŠ Krnov,

dostává se vám možnost získatvyslechnout zcela nové CD, obsahující nahrávky reprezentativního výběru žáků dechového oddělení Základní umělecké školy v Krnově.

Kvalita předvedených výkonů zaznamenaných na tomto nosiči je důkazem systematické, poctivé práce jak učitelského sboru působícího v této instituci, tak žáků samotných. Výsledek je pak poplatný dlouhodobé, více než padesátileté tradici výuky hry dechových nástrojů v našem městě.

Potěšující je také fakt, že v minulém kalendářním roce 2016 škola velmi důstojně oslavila mnoha akcemi své 70. výročí založení. Z akcí pak jmenovitě Slavnostní koncert k 70. výročí založení ZUŠ Krnov, Koncertní zájezd do čínského Pekingu, Slavnostní dvojlist k 70. výročí založení ZUŠ Krnov a jako pomyslná tečka tato nahrávka s originálním názvem Dechy u Ducha. CD je pro všechny zájemce připraveno na sekretariátu školy a u pedagogů Šárky Richterové (Hl. náměstí) a Mgr. Pavlina Panayotova (Revoluční ul.) za symbolickou cenu 100 Kč.

Tímto děkujeme našemu městu za laskavou finanční podporu z kulturních fondů města Krnov.

213