Skip to content

Informace k provozu ZUŠ Krnov od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,
Vážení zákonní zástupci,
Milí žáci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:

V základních uměleckých školách:

  • na individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
  • na individuální prezenční výuce (jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
  • nehudební obory a veškerá kolektivní výuka pokračuje distanční formou

Zpěv jako součást vzdělávání je povolen pouze v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti (na ZUŠ zakázán)

Provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení

Více informací k mimořádným opatřením naleznete ve svých e-mailových schránkách.

Dále pak prosíme o dodržování všech hygienických opatření k ochraně zdraví žáků a zaměstnanců školy.

Děkujeme za důvěru a těšíme se na setkání s žáky naší školy.

Za kolektiv zaměstnanců

Mgr. Kamil Trávníček, ředitel ZUŠ Krnov

Příloha:

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._-1