Skip to content

Ocenění ke Dni učitelů 2016

Čtrnáct učitelek z krnovských škol všech typů převzalo v úterý 22. března 2016 z rukou místostarostů Michala Brunclíka a Jana Krkošky ocenění za svou obětavou a dlouholetou pedagogickou práci.

„Oceňování nejlepších pedagogických pracovníků, které je spjato se Dnem učitelů, se v novodobé historii města Krnova stalo tradicí. Jsem rád, že letošní rok není výjimkou a že jste tady zastoupeni v takto hojném počtu. Sám ze své pedagogické praxe, která předcházela mému působení na městském úřadě, mohu potvrdit, že je to práce nelehká, ale zároveň velmi krásná, přinášející obohacení. A práce s dětmi mi zůstala blízká i dnes. Takže z jedné strany vám trochu závidím, že se s dětmi můžete dnes a denně potkávat a ovlivňovat směřování jejich budoucího života. Z druhé strany mám před touto prací velký respekt, protože mám pocit, že s každým rokem je možná malinko těžší a těžší. Takže za mě hluboký obdiv vám a jsem velmi rád, že vám můžeme předat aspoň symbolické ocenění vaší dlouholeté práce,“ řekl u této příležitosti Michal Brunclík.

Kromě vedení města, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavlíny Říhové a členů školské komise oceněným poděkovaly prostřednictvím svých vystoupení děti z Mateřské školy Hlubčická, Základní školy Dvořákův okruh a ze Základní umělecké školy Krnov.

Ocenění převzaly Marie Adámková, Kamila Haničáková, Iveta Holoušová, Evgenia Huterová, Zdeňka Jahnová, Jitka Klimenková, Magdaléna Košárková, Jarmila Petrová, Melanie Pokorná, Jarmila Sedláčková, Anastasia Sideridu, Irena Špičková, Kateřina Vidličková a Marcela Vondráková. Na ocenění byly navrženy kolektivy jednotlivých škol, ať už mateřských, základních, středních nebo uměleckých, a ve dvou případech městem Krnov.

Bc. Irena Špičková – nominace ZUŠ Krnov

Kolektiv Základní umělecké školy Krnov nominoval Irenu Špičkovou za vynikající dlouhodobé pedagogické výsledky v pedagogické práci a úspěšné organizování akcí, soutěží a projektů. Již po absolvování druhého stupně studia tanečního oboru v Novém Jičíně věděla, že právě tanec je směr, kterým se chce v životě nadále ubírat. Dnes je tomu již 22 let, z toho 16 let v místní škole, kdy se aktivně podílí na uměleckém vzdělávání talentovaných dětí v oblasti tanečního umění, zvláště pak scénického tance. V letech 1997-2000 je studentkou Tanečního centra Praha, oboru taneční pedagogika. Studiem na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci letech 2012-2015 získává titul Bc. v oboru specializace v pedagogice. Protože ji sebevzdělávání není cizí, v dalším studiu na uvedené konzervatoři pokračuje i v současné době. Irena Špičková se pravidelně úspěšně zúčastňuje se svými žáky mnoha regionálních a nadregionálních soutěží a také přehlídek ZUŠ ČR. Dělá tak reklamu nejenom našemu městu, ale také celému Moravskoslezskému kraji. Je uměleckou vedoucí i aktivní tanečnicí souboru Naboso. Mnohé z jejich absolventek jsou i nadále tanečně činné, třeba v tanečním souboru Slezského divadla v Opavě, nebo jsou lektorky klasické taneční techniky.

Od roku 2008 Irena Špičková každoročně úspěšně organizuje společnou taneční přehlídku souborů Naboso a Taxmen s názvem Krnovské slunéčko. Irena Špičková se tak za dobu svého působení na ZUŠ Krnov stala neodmyslitelnou tváří nejenom této organizace, ale také našeho města.

Irena Špičková
Irena Špičková

Kateřina Vidličková, DiS – nominace ZUŠ Krnov

Kolektiv Základní umělecké školy Krnov nominoval Kateřinu Vidličkovou za angažovanou a vynikající práci ve školství. Po absolvování druhého stupně hry na příčnou flétnu v ZUŠ Krnov začala na této škole působit jako pedagog hudebního oboru. Dnes je tomu již 25 let, kdy se aktivně podílí na uměleckém vzdělávání talentovaných dětí v oblasti hudebního umění, zvláště pak hře na příčnou flétnu. V roce 1991 maturovala na krnovském Gymnáziu, v letech 1994-1998 byla posluchačkou Lidové konzervatoře v Ostravě a v roce 2009 ukončila absolutoriem studium Konzervatoře v Pardubicích, kde studovala hru na příčnou flétnu.

Kateřina Vidličková v současné době vyučuje hru na zobcovou flétnu, příčnou flétnu a věnuje se také hudební přípravě u dětí v přípravném studiu hudebního oboru. Pravidelně se se svými žáky velmi úspěšně zúčastňuje soutěží a přehlídek ZUŠ ČR. Její aktivita však nekončí za branami její třídy. Aktivně vede flétnové soubory Čtyřflet a Čtyřflet junior, s nimiž se prezentuje na nejrůznějších akcích školy, města Krnova, ale také v zahraničí. V ZUŠ Krnov je vedoucí hudebního oboru, koordinátorkou školního vzdělávacího programu a od roku 2012 je předsedkyní okresní umělecké rady ZUŠ MSK. Aktivně se věnuje veškerému hudebnímu životu v našem městě. Její paleta aktivit je velmi široká. Kromě interpretace vážné hudby působí v místní Krnovance, spolupracuje s Krnovskou cimbálovou muzikou, Chrámovým krnovským sdružením, pěveckými sbory Legato a Staccato a je členkou příležitostné kapely Edelband.

Kateřina Vidličková
Kateřina Vidličková

Srdečně blahopřejeme 🙂