Skip to content

Organizace výuky od 1. do 14. února 2021

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud
  • pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

Přejeme všem žákům úspěšné vykročení do 2. pololetí škoního roku 2020/2021.

Mgr. Kamil Trávníček, ředitel ZUŠ Krnov