Skip to content

Poděkování ZŠ Žižkova

Děkujeme paní ředitelce Mgr. Monice Ondrovéjejímu týmu za zpětnou vazbu k výchovným pořadům, které pro krnovské děti organizujeme.

Těšíme se na další setkání 🙂