Skip to content

ZÁPIS DO ZUŠ KRNOV

Z Á P I S  D O  Z U Š  K R N O V  N A  Š K O L N Í  R O K  2 0 1 5 / 2 0 1 6

Základní umělecká škola Krnov uskuteční ve středu 27. května 2015 zápis žáků do Hudebního oboru a po dobrých zkušenostech z minulého školního roku ve čtvrtek 28. května 2015 zápis žáků do všech nehudebních oborů /Výtvarný, Literárně dramatický a Taneční obor/ na následující školní rok 2015/2016.

Novinkou z minulého zápisu je on-line přihláška, kterou naleznete na webových stránkách školy www.zuskrnov.cz v sekci „Dokumenty/Přihláška žáka on-line“. Zde si předem vyplníte interaktivní formulář a urychlíte si tak v pohodlí svého domova agendu, která v den konání zápisu probíhá.

Pozor: vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí do ZUŠ Krnov. Ta slouží pouze k urychlení administrace.

Zápis do ZUŠ Krnov

Podrobnější informace k organizaci zápisu naleznete v přiložené brožuře, kterou můžete stáhnout zde: informace pro rodiče a žáky

Informace pro rodiče a žáky: strana 1
Informace pro rodiče a žáky: strana 2

Rozšiřující hodnocení: ke stáhnutí zde

V případě doplňujících dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo na tel. 554 611 030.

Na vás a vaše děti se těší celý kolektiv zaměstnanců ZUŠ Krnov.

Podívejte se na nás v následujícím dokumentu o naší škole: