Skip to content

BENEFIČNÍ KONCERT ZUŠ KRNOV

Vážení přátelé,

dovolte, abychom Vás pozvali na Benefiční koncert v rámci projektu Piana do škol.

Naše Základní umělecká škola Krnov bude od 1. listopadu 2023 sídlit v rekonstruované budově na nám. Míru 13, jejíž součástí bude nový koncertní sál. Snem našich žáků a kolegů je pořídit zcela nové koncertní křídlo.

Rodinná nadace Karla Komárka zakoupila v září 2020 za 5,3 milionů Kč 8 pianin a 3 klavíry odmítnuté čínským klientem po návštěvě předsedy českého senátu na Taiwanu. Nástroje se rozhodla věnovat českým školám. Ze 152 žádostí, obdržených v grantové výzvě, vybrala odborná komise 56 žadatelů, u kterých vyhodnotila, že nové pianino potřebují nejvíce.

Jedenáct žadatelů získalo nástroj okamžitě a dalších 45 škol, jejichž hudební nástroje byly v nevyhovujícím stavu, bylo v listopadu 2020 zařazeno do veřejné sbírky. Do konce roku 2021 se podařilo mezi lidmi vybrat neuvěřitelných 9 855 000 Kč a všechny školy se mohly radovat z nového nástroje. Mezi tyto šťastné školy patřila i naše ZUŠ Krnov.

V říjnu 2022 nadace vypsala novou grantovou výzvu Piana do škol 2022, do které se přihlásilo celkem 44 základních uměleckých škol z celé České republiky. Vybráno bylo odbornou komisí 22 z nich. Šest škol usiluje o křídlo a 16 o pianino značky Petrof.

Nadace se dozvěděla, že naše škola bude mít nový koncertní sál, a tak nás oslovila bez nutnosti podávat grantovou výzvu. Jsme tedy mezi 6 šťastnými adepty, kteří by mohli získat nové koncertní křídlo.

S velkou úctou bychom Vás chtěli pozvat na Benefiční koncert, který bude zaměřen ve prospěch této sbírky. Na akci vystoupí nejenom žáci naší školy, ale také pedagogové.

Koncert se uskuteční v úterý 20. června 2023 od 18:00 hod. v Koncertní síni Sv. Ducha v Krnově.

V případě, že byste se rozhodli nás podpořit v tomto ojedinělém projektu, bude Váš finanční příspěvek okamžitě násoben Nadací Karla Komárka. Odkaz na sbírku naleznete zde: https://pianadoskol.cz/ ZUŠ Krnov pak zde: https://pianadoskol.cz/?detail=67-zakladni-umelecka-skola-krnov

S upřímným poděkováním

Mgr. Kamil Trávníček, ředitel ZUŠ Krnov