Skip to content

Elektronické třídní knihy ZUŠ Krnov

Vážení rodiče a přátelé ZUŠ Krnov,

jako škola máme snahu o co možná největší přiblíženíotevřenost ve vztahu k široké veřejnosti, žákům a rodičům. Právě proto jsme v letošním školním roce připravili novou službu „Elektronickou třídní knihu“. Všechny nehudební obory /LDO, TOVO/ již v tomto období tuto možnost využívají. Žáci nenosí do těchto hodin ŽK. Ty jsme nahradili již zmiňovanou Elektronickou třídní knihou /ETK/.

Zkušební provoz ETK v HO využívají tito pedagogové: Trávníček, Unčovský, Baran, Panayotov, Dorosiňski, Pláteníková, Šidlovský, Tlach, Zdrálková, Waldhansová.

Podmínkou využívání ETK je mít správně uvedenu e-mailovou adresu. Tu jste měli nahlásit třídním učitelům. Většina rodičů tak v průběhu jednoho roku učinila /tak dlouho již tuto změnu připravujeme/. Právě ti mohou této ETK plně využívat. Pokud jste tak ještě neučinili, ozvěte se nám! Po doplnění chybějících informací /e-mail/ Vám bude přístup umožněn.

Co ETK nabízí:

– přehled o probíraném učivu

– hodnocení žáka

– přehled o docházce

– přehled o platbách /školné/

– přehled o koncertech a jiných veřejných vystoupeních

– ETK umožňuje i souběžný přehled o sourozencích

Přístup do ETK naleznete na našich webových stránkách www.zuskrnov.cz, v sekci O škole, Elektronická třídní kniha. V případě ztráty přihlašovacích údajů nás kontaktujte /Tel: 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz/, budou Vám vygenerovány nové.

Věříme, že vám tato služba umožní lepší přehled o studiu vašich dětí na ZUŠ Krnov. V případě jakýchkoliv dotazů se s důvěrou obracejte na sekretariát školy.

S pozdravem Trávníček Kamil, Mgr. – ředitel ZUŠ Krnov