Skip to content

Informace a dotazník k organizaci výuky od 11. května 2020

Vážení rodiče,
Vážení zákonní zástupci,

jak jsme již avizovali v minulých dnech, situace je neustále turbulentní a pořád se něco mění.

V tuto chvíli vám zasíláme poslední aktuální informace k rozvolňování škol a školských zařízení, a s tím související dotazník k organizaci vzdělávání na naší škole v posledních týdnech tohoto „originálního“ školního roku 2019/2020.

11. května 2020: je umožněna výuka (hygienické standardy pro ZUŠ bohužel v tuto chvíli nejsou stále uveřejněny), ale při zachování maximálního počtu 15 lidí ve skupině.

Do toho všeho je třeba započítat rizikové skupiny pedagogů a vznikne z toho zajímavá šachová partie.

V současné době pracujeme s touto verzí organizace vzdělávání v posledních týdnech tohoto školního roku.

HUDEBNÍ OBOR:

Individuální výuka: vyučovat budeme dle přání rodičů kombinovaně (distančně a prezenčně – tedy klasicky)

Skupinová výuka: vyučovat budeme buď klasicky, ale jen za předpokladu, že celá skupina chce být vyučována fyzicky ve škole, anebo jen distančně. Není možné, aby se výuka stejné skupiny vyučovala kombinovaně. Maximální počet žáků ve skupině včetně pedagoga je 15 a za dodržení hygienických standardů, které později upřesníme.

Kolektivní výuka: bude vyučována pouze distančně, za dodržení všech daných pravidel a doporučení z MŠMT. Jedná se o tyto předměty: Hudební nauka, Sborový zpěv, Dechový orchestr mladých.

NEHUDEBNÍ OBORY:

Výtvarný obor: vyučováno bude kombinovaně s převahou klasické výuky. Maximální počet žáků ve skupině (včetně pedagoga) bude 15. Rozvržení třídy dle hygienických standardů MŠMT. Vše bude záležet na výsledku dotazníkového šetření.

Literárně dramatický obor: vyučováno bude kombinovaně s převahou klasické výuky. Maximální počet žáků ve skupině (včetně pedagoga) bude 15. Rozvržení třídy dle hygienických standardů MŠMT. Vše bude záležet na výsledku dotazníkového šetření.

Taneční obor: vyučováno bude kombinovaně s převahou klasické výuky. Maximální počet žáků ve skupině (včetně pedagoga) bude 15. Rozvržení třídy dle hygienických standardů MŠMT. Vše bude záležet na výsledku dotazníkového šetření.

V závěru bychom rádi uvedli, že vše výše uvedené, se může kdykoliv změnit v závislosti na opatřeních, které pro nás připravuje MŠMT společně s MZ.

Dotazník, prosím, vyplňte za každé dítě zvlášť, nejlépe do středy 6. května 2020.

Bezpečný odkaz zde: Dotazník k organizaci výuky od 11. května 2020

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Vaše ZUŠ krnov