Skip to content

INFORMACE K PROVOZU ZUŠ KRNOV OD 24.5.2021

Vážení rodiče,
Vážení zákonní zástupci,
Milí žáci,

od pondělí 24. května 2021 dochází k dalšímu rozvolnění v oblasti školství.

Na základě MO MZd se v ZUŠ Krnov od 24. května 2021 realizuje následující:

Hudební obor:

Je umožněna individuální i skupinová výuka ve vnitřních prostorech dle závazných pokynů MZd.

Souborové aktivity umožněny, distančně pokračuje pouze sborový zpěv. Dechový orchestr mladých pouze s žáky školy (podrobnější informace k organizaci podá dirigent Luděk Tlach).

PSHO a hudební nauka bez zpěvu. Středeční výuka (26. května 2021) těchto dvou vyučovaných předmětů, z důvodu konání přijímacích zkoušek, odpadá. První setkání těchto skupin proběhne následující týden, tzn. 2. června 2021.

Literárně dramatický obor:

Je umožněna individuální i skupinová výuka ve vnitřních prostorech dle závazných pokynů MZd. Podrobnější informace podá vedoucí LDO MgA. Markéta Jurošková Bezručová.

Výtvarný obor:

Je umožněna individuální i skupinová výuka ve vnitřních prostorech dle závazných pokynů MZd. Podrobnější informace podá vedoucí VO Mgr. Ivana Steiningerová.

Taneční obor:

Je umožněna skupinová výuka ve vnitřních prostorech za předpokladu 15 m2 na 1 žáka. Taneční obor tedy pokračuje v maximálním počtu 5 žáků (podrobnější informace k organizaci podá vedoucí TO Bc. Irena Špičková).

Obecná pravidla k hygienickým nařízením:

Nemít příznaky infekčního onemocnění. Zdravotní roušky žáci do 15 let, respirátory žáci nad 15 let. Být testován dle pokynů MZd a doložit čestné prohlášení rodičů při skupinové výuce nad 10 žáků. Děti do 6 let se testovat nemusí, tedy nemusí předkládat ani čestné prohlášení.

Více informací naleznete ve svých e-mailových schránkách.

S přáním všeho dobrého

Mgr. Kamil Trávníček, ředitel ZUŠ Krnov