Skip to content

INFORMACE K PROVOZU ZUŠ KRNOV OD 25. LISTOPADU 2020

Vážení rodiče, milé děti,

od středy 25. listopadu 2020 je opět umožněna individuální prezenční výuka (jeden pedagogický pracovník a jeden žák). Kolektivní a skupinová výuka, včetně nehudebních oborů, pokračují v distanční formě výuky.

V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Žádáme vás tedy o využití alternativních komunikačních prostředků (telefon, email, apod.)

Nadále tedy platí přísná hygienická opatření v podobě použití dezinfekce na ruce při příchodu do budovy školy, a zakrytí dýchacích cest ve všech prostorách školy s výjimkou výuky zpěvu a hry na dechové nástroje.

Těšíme se na vás 🙂

Vaše ZUŠ Krnov


Opatření PES pro oblast školství: 25. listopad 2020