Skip to content

Informace k zahájení školního roku 2013/2014

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

Školné 2013/2014: platbu uhraďte na účet školy /číslo naleznete na webových stránkách školy/, jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte. Dle platné vyhlášky musí být platba provedena do 15.9.2013.

Školné 2013/2014

Rozvrh hodin 2013/2014: na rozvrhu hodin se podílí individuálně žák se svým pedagogem.

Rozvrh hodin 2013/2014

Hudební nauka: bude vyvěšena v prvním týdnu měsíce září. Upozorňujeme, že dle platného ŠVP ZUŠ Krnov je HN povinným předmětem, který nelze nahradit výukou HV v ZŠ.

Komorní hra: dle platného ŠVP ZUŠ Krnov je komorní hra od určitých ročníků /liší se dle studijního zaměření/ povinným předmětem a je tedy nutností jej splnit. Pedagogové své žáky informují s dostatečným předstihem.