Skip to content

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

HUDEBNÍ NAUKA A PSHO (informace pro hudební obory)

Hudební nauka:

Výuka HN bude zahájena v týdnu od 14. září 2020. Do této doby mají rodiče /žáci/ povinnost rezervace prostřednictvím elektronické třídní knihy. Rezervační systém bude spuštěn od pondělí 31. srpna 2020. Maximální počet žáků ve skupině je 20. Přihlášení do ETK prostřednictvím odkazu zde: https://www.zuskrnov.cz/o-skole/elektronicka-tridni-kniha/

Rodiče nově přijatých žáků dostanou přihlašovací údaje v pondělí 31. srpna 2020 prostřednictvím e-mailových schránek.

Do výuky donést: přezůvky, notový sešit, tužku, gumu, psací pero a 50 Kč,- na pracovní sešit (5. ročníky 70 Kč.-).

Vyučující HN: Mgr. Kamil Trávníček, travnicek@zuskrnov.czMgr. Tomáš Mička, micka@zuskrnov.cz

PSHO (Přípravné studium HO):

Výuka PSHO bude zahájena v týdnu od 7. září 2020. Do této doby mají rodiče /žáci/ povinnost rezervace prostřednictvím elektronické třídní knihy. Rezervační systém bude spuštěn od pondělí 31. srpna 2020. Přihlášení do ETK prostřednictvím odkazu zde: https://www.zuskrnov.cz/o-skole/elektronicka-tridni-kniha/

Kolektivní výuka PSHO probíhá na Revoluční ulici č. 18. v 1. poschodí. Vyučujícím je paní Kateřina Vidličková, vedoucí HO na ZUŠ Krnov. Výuka je jednou týdně po 45 minutách. Rozvrh (dny a čas) naleznete v tabulce níže.

Individuální nástrojová výuka se domlouvá u přiděleného třídního učitele (viz informace na webu školy o přijetí na nový školní rok).

Rodiče nově přijatých žáků dostanou přihlašovací údaje v pondělí 31. srpna 2020 prostřednictvím e-mailových schránek.

Do výuky donést: přezůvky a dobrou náladu

Vyučující PSHO: Kateřina Vidličková, vidlickova@zuskrnov.cz, tel: 605 235 003, 554 614 571

ROZVRH HODIN HUDEBNÍ NAUKY, PSHO, SOUBOROVÉ A KOMORNÍ HRY

Souborové a komorní hry:

Jsou přístupné všem žákům ZUŠ Krnov (školné navíc se neplatí, je součástí jednoho školného). Přihlašování probíhá prostřednictvím osobního kontaktu s vyučujícím.

Čip umožňující vstup do školy:

Každé dítě obdrží přístupový čip, který umožňuje vstup do školy. Rodiče nově přijatých žáků si na úvodní hodinu donesou 50 Kč.- (vratná záloha).

ROZVRH HODIN HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ KRNOV

Rozvrh hodin:

Rozvrh hodin individuální výuky se domlouvá u vyučujících daného předmětu (z organizačních důvodů je třeba respektovat jeho rozvržení).

ŠKOLNÉ A VÝPŮJČNÉ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Školné a výpůjčné:

Školné musí být uhrazeno za 1. pololetí do 15. září a za 2. pololetí do 15. února daného školního roku. Předpisy k úhradě Vám budou odeslány v termínu od 1. září 2020.

Výpůjčné musí být uhrazeno za 1. pololetí do 15. října a za 2. pololetí do 15. února daného školního roku.

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ NA ZUŠ KRNOV

INFORMACE PRO RODIČE, ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A NÁVŠTĚVY:

Na základě doporučení MŠMT a MZ (provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021, dále také „manuál“) Vás žádáme o následující.

V průběhu prvního týdne, tzn. od 1. září do 11. září 2020 bude škola otevřena pro všechny rodiče a zákonné zástupce bez omezení. Prosíme však o dodržování těchto hygienických pravidel:

  1. při vstupu do školy dodržovat ochranu úst a nosu ve společných prostorách (chodby, sociální zařízení, apod.)
  2. zdržovat se ve škole po dobu nezbytně nutnou
  3. nevstupovat do školy při podezření na infekční onemocnění, včetně COVID-19

Od 11. září 2020 do odvolání (dle aktuální epidemiologické situace) bude vstup do školy pro rodiče, zákonné zástupce a návštěvy uzavřen. V případě potřeby nás kontaktujte obvyklými komunikačními kanály (telefon, e-mail, Klasifikace, apod.).

INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLY:

Na základě doporučení MŠMT a MZ (provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021, dále také „manuál“)

V průběhu prvního týdne, tzn. od 1. září 2020 bude škola otevřena pro žáky bez omezení. Prosíme však o dodržování těchto hygienických pravidel:

  1. při vstupu do budovy školy a v jednotlivých třídách jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem
  2. v co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole
  3. zdržovat se ve škole pouze po dobu řádné výuky, tzn. chodit do výuky v čas, a po výuce budovu co nejrychleji opustit
  4. nevstupovat do školy při podezření na infekční onemocnění, včetně COVID-19

Od 11. září 2020 do odvolání (dle aktuální epidemiologické situace) bude vstup do školy pro rodiče, zákonné zástupce a návštěvy uzavřen.

Kompletní informace k hygienickým opatřením budou zveřejněny v pondělí 31. srpna 2020.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A PŘEJEME POHODOVÝ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021