Skip to content

Jednotný vizuální vzhled PO MSK

Moravskoslezský kraj pracoval v průběhu roku 2014 na nové podobě Manuálu jednotného vizuálního stylu s cílem doplnit jej o nový prvek, který bude posilovat společnou identitu kraje a jím zřízených a založených organizací. Tímto grafickým prvkem byl zvolen kruh, symbol soudržnosti, který je lehce zapamatovatelný, jednoznačný, ale zároveň umožňuje velkou variabilitu v jeho použití.

Novou podobu Manuálu jednotného vizuálního stylu (dále jen „Manuál“) schválila rada kraje na svém jednání dne 21. 10. 2014, č. usnesení 54/4155. Tímto usnesením také rada kraje uložila ředitelům příspěvkových organizací, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, používat tento Manuál při prezentaci příspěvkových organizací, a to od 1. 1. 2015.