Skip to content

Jiří Záviš

„V století bez víry, v době hrůz válečných, uprostřed rozepří se ptám, zda blázen není, kdo píše o lásce.“   Pierre de Ronsard

Jiří Záviš
Jiří Záviš

Jiří Záviš

výjimečná osobnost města Krnova, výtvarný pedagog, umělec.

Před padesáti lety,1. září roku 1965 byla  tehdejší Lidová škola umění v Krnově rozšířena o výtvarný obor, jehož se stal zakladatelem.  Léta plynula  pod vedením této znamenité výtvarné osobnosti, obor vzkvétal, rozvíjel se. Oprávněně se chlubil výstavami, děti získávaly četná domácí i mezinárodní ocenění. Roku 1991 pan Jiří Záviš odchází po dlouhých letech činorodé pedagogické práce na zasloužený odpočinek. Svým nástupcům zanechává výtvarný obor, v němž  ovlivnil a umělecky nasměroval  řady krnovských dětí.

Sám byl velmi aktivní výtvarný umělec, spoluzakladatel  a13 volného sdružení krnovských výtvarníků.

V loňském roce jsme  obdivovali  jeho nezaměnitelný rukopis perokresby v souborné výstavě v prostorách  krnovské Flemmichovy vily, nazvané Karneval čumilů.

Jiří Záviš, legenda, součást  Krnova, naší školy, odešel 14. srpna 2016 – na karneval.

S tichou vzpomínkou, s úctou  vzpomínáme.

Zaměstnanci Základní umělecké školy v Krnově