Skip to content

Kamerový systém na ZUŠ Krnov

Vážení rodiče, milí žáci a všichni návštěvníci naší ZUŠ Krnov, dovolte abychom Vás informovali o skutečnosti, že byl nově v budovách na Hl. náměstí č. 9 a na Revoluční ulici č. 18 nainstalován kamerový systém se záznamem, který v součinnosti s již několik let funkčním alarmem, napojeným na centrální pult MP, má zabezpečit majetek našeho zřizovatele a v neposlední řadě zvýšit bezpečnost všech návštěvníků ZUŠ Krnov.

V rámci platné legislativy a zákonných norem je tento systém veden Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00045607.

Kamerový systém
Kamerový systém ZUŠ Krnov