Skip to content

Múzy Ilji Hurníka 2016

Múzy Ilji Hurníka

Soutěž je určena žákům hudebních a výtvarných oborů Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Uskuteční se v úterý 18. října 2016 v ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku. Do programu hudební části se mohli přihlásit žáci, které zajímá soudobá hudba, hrají a zpívají novátorská díla českých či světových skladatelů žijících v 20. a 21. století. Zúčastnit se mohou i žáci, kteří se chtějí prezentovat vlastní kompozicí či improvizací. Sólové instrumentalisty a zpěváky může na klavír či jiný nástroj doprovázet učitel.

Tříčlenná porota pak následně rozdělí výkony do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Výtvarná část bude opět tematicky zaměřená na volnou reflexi soudobého umění. Oceněné výtvarné práce (v maximální velikosti 70×50 cm) budou vystaveny v prostorách školy. Do přehlídky se mohou zapojit pouze žáci škol sdružených v MÚZE.

Držíme všem žákům pěsti 🙂

MÚZY Ilji Hurníka
MÚZY Ilji Hurníka