Skip to content

Pour féliciter 2019

Není většího zázraku všedních dnů,

než je setkání s lidmi,

které potkáváme na své každodenní pouti životem…“ Daniela Džorova – Waldhans

Pour féliciter 2019 přejí zaměstnanci ZUŠ Krnov