Skip to content

První krůčky k umění 2017

Základní umělecká škola Krnov zve všechny děti předškolního věku (5 – 6 leté) z MŠ a žáky z 1. tříd ZŠ na výchovný pořad pod názvem První krůčky k umění, tentokráte na vesmírně hvězdné téma VZHŮRU KE HVĚZDÁM aneb Výlet do vesmíru s návštěvou planet plných umění

Hudební obor – seznámení s hudebními nástroji, zpěv písní za jejich doprovodu

Literárně-dramatický obor – žáci oboru se vám představí v roli průvodců

Taneční obor – žákyně oboru se představí v malé veselé choreografii „Výlet v talíři“

Výtvarný obor – žáci a učitelé se postarali o ztvárnění scény a malou výstavu prací  

Těšíme se na vás při cestě ke hvězdám 🙂        

Vzhůru ke hvězdám
První krůčky k umění 2017 – Vzhůru ke hvězdám