Skip to content

Školení 1. pomoci zaměstnanců ZUŠ Krnov

Ve středu 6. listopadu 2019 proběhlo školení zaměstnanců ZUŠ Krnov, na téma první pomoci.

Velké díky za vstřícnost a organizaci patří celému vedení SPgŠ a SZŠ Krnov, zvláště pak paní lektorce Mgr. Martině Neugebauerové a jejím svěřenkyním. Tento tým, přirozeně energickým výstupem, strhl všechny přítomné účastníky.


Děkujeme a doufáme, že nic z toho co nám bylo předvedeno, nikdy v praxi nepoužijeme 🙂

Za kolektiv zaměstnanců ZUŠ Krnov

Mgr. Kamil Trávníček, ředitel školy