Skip to content

ÚSPĚCH A OCENĚNÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ KRNOV V LIDICÍCH

Lidická mezinárodní výtvarná soutěž a následná přehlídka je jednou z největších, nejznámějších a nejstarších soutěží dětského výtvarného projevu vůbec.

Do této výtvarné soutěže posíláme práce dětí pravidelně každý rok a každoročně máme radost z ocenění v podobě medaile nebo i více medailí Lidická růže.

V letošním 48. ročníku bylo naší Základní umělecké škole v Krnově uděleno navíc ještě nejvyšší ocenění soutěže za výjimečnou kolekci prací:

CENA POROTY 2020 PRO ČESKOU REPUBLIKU

Konkurence byla jako každý rok obrovská, do Lidické galerie bylo doručeno více než 22 tisíc dětských prací ze 78 zemí světa.

Výtvarné téma každého ročníku je voleno ve spolupráci s UNESCO, to letošní bylo KRAJINA, téma krásné, široké, volné, s výběrem obrovského množství motivů ke zpracování.  Náš výtvarný obor reprezentovala kolekce prací s názvy Za plotem, Ve staré zahradě, Krajina, Divizny.

Porota ocenila invenční, čistě vybraný a výtvarně působivý soubor prací.

OCENĚNÍ:

V kategorii Malba, Kresba dostala za svou práci medaili Lidická růže Barbora Hamplová, čestná uznání Ellen Andršová a Aneta Hanzelová.

V kategorii Grafika byla škola oceněna medailí za kolekci pro žáky Karlu Kohutovou, Violu Kubaníkovou, Lenku Martínkovou, Annu Stejskalovou a Julii Tribusovou.

Každý rok jsou děti oceněné medailí Lidická růže zvány na slavnostní vernisáž do Lidické galerie. Letos bylo z důvodu pandemie covid-19 slavnostní zahájení výstavy a předávání diplomů a medailí odloženo na podzim, na čtvrtek 24. září 2020.

Do Lidic jsme se vypravili převzít ocenění skupina 7 dětí, paní učitelka a 2 maminky. Organizátoři soutěže se o nás postarali naprosto úžasně, od zajištěného ubytování po krásný program. Po slavnostním ceremoniálu, který doplňoval doprovodný program na zahradě lidické galerie jsme si samozřejmě prohlédli výstavu se všemi oceněnými pracemi.

Hlavní cenou poroty, kterou jsme převzali, je umělecké dílo sklářského výtvarníka pana Jiřího Pačínka – skleněná paleta. Ta byla také impulzem k navštívení jeho umělecké sklářské dílny, ateliéru v Kunraticích u Cvikova nedaleko Nového Boru následující den, což byl pro nás mimořádný zážitek.

Výstava bude otevřena pro veřejnost k vidění až do 31. ledna 2021.

Máme velikou radost z úspěchu a z ocenění, která jsme získali. Dětem z celého srdce gratulujeme!

Mgr. Ivana Steiningerová, vedoucí VO