Skip to content

Ukončení distančního vzdělávání v individuální výuce HO

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

– omezuje provoz ZUŠ tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ a , s výjimkou individuální výuky v ZUŠ (tj. jeden učitel a jeden žák). Tato výjimka se však nevztahuje na individuální výuku zpěvu (viz opatření MŠMT).

Individuální výuka v HO probíhá s ochranou dýchacích cest (rouškou). U žáků a pedagogů dechového oddělení, na základě aktuální epidemiologické situace na naší škole, důrazně doporučujeme také ochranu dýchacích cest (tedy roušku).

Nehudební obory, PSHO, HN, souborykomorní uskupení pokračují v distanční výuce, dle dřívějších pokynů.

Žáci, kteří mají nařízenou karanténu, včetně žáků pedagogů v karanténě, taktéž pokračují v dobrovolné distanční výuce.

Prosíme všechny zákonné zástupce, nevstupujte do ukončení těchto mimořádných opatření do budov naší školy. Veškerou komunikaci zkuste řešit telefonicky, e-mailem, nebo jakoukoliv jinou komunikační platformou.

Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT vydá opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání. Přeloženo do lidské řeči, z epidemiologických důvodů budou prodlouženy Podzimní prázdniny.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na většinu z vás v pondělí 12. října 2020.

Vaše ZUŠ Krnov 🙂

KHS Ostrava:

MŠMT: