Skip to content

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov

Vážení rodiče a všichni přátelé ZUŠ Krnov, naše škola je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje a tak jsme nejenom dle Zásad vztahů těchto organizací ke svému zřizovateli, ale i ze zákona povinováni zveřejněním Výroční zprávy o činnosti ZUŠ Krnov za předcházející školní rok.

Nebereme tuto zásadu jako nutné a zatěžující administrativní „zlo“, ale naopak jako opětovnou možnost se prezentovat ve vztahu k široké veřejnosti.

Odkaz naleznete zde: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017