Skip to content

Výše školného a výpůjčného na nový školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, viz níže naleznete novou výši školného na školní rok 2018/2019, včetně cen výpůjčného hudebních nástrojů.

Školné 2018/2019