Skip to content

Výtěžek ze Závěrečného koncertu předán

Výtěžek ze závěrečného koncertu patří občanům postiženým tornádem

Výtěžek ze závěrečného koncertu patří občanům postiženým tornádem

Krnov – Ředitel Základní umělecké školy Krnov Kamil Trávníček společně se svým zástupcem Ivo Unčovským předali ve středu 26. června vedení města Krnova výtěžek ze Závěrečného koncertu školy, který se uskutečnil 19. června v  Koncertní síni sv. Ducha.

Částku 4500 korun škola věnovala obyvatelům Kostelce, jejichž majetky zpustošilo tornádo. „Příjemcem bude rodina Kačorových, jejichž dcera Deniska navštěvuje naši školu. Tornádo jim vzalo půl střechy a také druhá půlka bude muset být stržena. Jsme si vědomi, že čtyři a půl tisíce korun je jen symbolická částka a moc si za ni nepořídí, ale ani jsme nečekali, že takovou sumu na koncertě vybereme,“ uvedl ředitel ZUŠ Krnov Kamil Trávníček.

Občanům, které postihla přírodní katastrofa, mohou finančně pomoci také další organizace, firmy i jednotlivci. Pomoc veřejnosti zprostředkovává město Krnov a finanční dary lze složit v hlavní pokladně Městského úřadu v  Krnově na Hlavním náměstí 1 nebo zaslat na účet číslo 19-0000728771/0100, variabilní symbol 6023211000. Darovací smlouvy jsou k  dispozici rovněž v hlavní pokladně, která se nachází v přízemí radnice vedle podatelny.

Více zde: http://www.studio-sta.cz/products/vytezek-z-koncertu-patri-obcanum-postizenym-tornadem/