Skip to content

Zaměstnanci ZUŠ Krnov na společném školení

Protože nám není lhostejná kvalita poskytovaného vzdělávání na naší škole, i my se dále vzděláváme. Tentokráte na téma „Videotrénink evaluace vzdělávání a přechod od tradičního učení k modernímu„.

Lektorování se ujal zkušený pedagog, bývalý ústřední inspektor ČŠI, garant Funkčního studia pro ředitele škol a školských zařízení Mgr. Miroslav Hanzelka.