Skip to content

ZÁPIS DO ZUŠ KRNOV

Z Á P I S  D O  Z U Š  K R N O V  N A  Š K O L N Í  R O K  2 0 1 6 / 2 0 1 7

Základní umělecká škola Krnov uskuteční ve středu 25. května 2016 zápis žáků do Hudebního oboru a po dobrých zkušenostech z minulého školního roku ve čtvrtek 26. května 2016 zápis žáků do všech nehudebních oborů /Výtvarný, Literárně dramatický a Taneční obor/ na následující školní rok 2016/2017.

Před samotným zápisem je nutností vyplnění on-line přihlášky, kterou naleznete na webových stránkách školy www.zuskrnov.cz v sekci „Dokumenty/Přihláška žáka on-line“. Zde si předem vyplníte interaktivní formulář a urychlíte si tak v pohodlí svého domova agendu, která v den konání zápisu probíhá.

Pozor: vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí do ZUŠ Krnov. Ta slouží pouze k urychlení administrace.

Zápis do ZUŠ Krnov
Zápis do ZUŠ Krnov

Krom mnoha osvědčených studijních zaměření /Hra zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu, Hra na trubku, Hra na klavír, apod./ jsme nově otevřeli studijní zaměření sólový zpěv populární a muzikálový.

Podrobnější informace k organizaci zápisu naleznete v přiložené brožuře, kterou můžete stáhnout zde: informace pro rodiče a žáky

Rozšiřující hodnocení: ke stáhnutí zde

V případě doplňujících dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo na tel. 554 611 030.

Na vás a vaše děti se těší celý kolektiv zaměstnanců ZUŠ Krnov.

Podívejte se na nás v následujícím dokumentu o naší škole: