Skip to content

ZÁPIS DO ZUŠ KRNOV NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Z Á P I S  D O  Z U Š  K R N O V  N A  Š K O L N Í  R O K  2 0 1 8 / 2 0 19

Základní umělecká škola Krnov uskuteční ve středu 30. května 2018 zápis žáků do Hudebního oboru a po dobrých zkušenostech z minulých let ve čtvrtek 31. května 2018 zápis žáků do všech nehudebních oborů /Výtvarný, Literárně dramatický a Taneční obor/ na následující školní rok 2018/2019.

Před samotným zápisem je nutností vyplnění on-line přihlášky, kterou naleznete na webových stránkách školy www.zuskrnov.cz v sekci „Dokumenty/Přihláška žáka on-line“. Zde předem vyplníte interaktivní formulář a urychlíte si tak v pohodlí svého domova agendu, která v den konání zápisu probíhá.

Pozor: vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí do ZUŠ Krnov. Ta slouží pouze k urychlení administrace.

V případě doplňujících dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo na tel. 554 611 030.

Podrobnější informace k vykonání talentové zkoušky a školném pak naleznete zde:

INFORMACE PRO RODIČE

Videogalerii naší školy naleznete zde: VIDEOGALERIE

Fotogalerii naší školy naleznete zede: FOTOGALERIE

Na vás a vaše děti se těší celý kolektiv zaměstnanců ZUŠ Krnov.